Dementiamahdollisuudet, jotka ovat kasvaneet unen puutteesta

, elämäntapa, jolla on myös uni, aiheuttaa todennäköisesti dementiaa, Columbian yliopiston neurotieteilijöitä säveltävät dementiaa sekä geriatrisia kognitiivisia häiriöitä. Tutkijat havaitsivat, että noin 65 -vuotiaista, joilla on krooninen unen puute, lähes puolet todennäköisesti perustaa dementiaa muutamassa vuodessa.

Opiskelu
Tutkijat tutkivat 1041 yli 65 -vuotiaita, joilla ei ollut dementiaa. Juuri ennen tutkimuksen aloittamista tutkijat kysyivät osallistujilta, saavatko he riittävästi unta, samoin kuin tuntuiko he levätä päivän aikana. Sen jälkeen tutkijat Racing Club de Avellaneda Paita noudattivat osallistujia kolme vuotta.

Tulokset
Kolmen vuoden lopussa 78 osallistujaa [7,2 prosenttia] oli diagnosoitu dementiaksi. Osallistujat, joilla on nukkumiskysymyksiä tietyissä vakiintuneissa dementiaissa. Tämän ryhmän osallistujien mahdollisuus dementian perustamiseen oli 1,2 kertaa korkeampi kuin ne, joilla ei ollut nukkumisongelmia.

Saatat ehdottaa, että 20 prosentin korkeampi mahdollisuus ei ole mitään ekstaattista. Dementian perustamismahdollisuus oli kuitenkin paljon suurempi osallistujien keskuudessa, joilla oli vakavia unihäiriöitä, kuten alla olevasta kuvasta näet. Niistä osallistujista, jotka totesivat, ettei mikään ajasta saanut riittävää unta, lähes neljäkymmentä prosenttia vakiinnuttanut dementiaa.

Yleisyyden ja dementian välinen yhteys oli jopa vahvempi kuin yhteys samoin unen ja dementian välillä. Noin puolet osallistujista, jotka ilmoittivat olevansa unisia ”koko ajan” päivän aikana dementian aikana tutkimuksen ohjelman aikana.

Johtopäätös
“Tutkimuksemme Ranskan Jalkapallomaajoukkue Paita viittaavat siihen, että unen riittämättömyys ja tehostettu päiväsaikaan Flamengo Paita uneliaisuus ovat dementian, […] vanhusten populaation vaarakohtaisia näkökohtia, riippumattomia demografisista, tieteellisistä tekijöistä ja masennuksesta”, tutkijat kirjoittivat. “Tuloksillamme voi olla huomattavia kansanterveyttä ja hyvinvointia koskevia vaikutuksia ja laajentaa aiempia havaintoja.”

”Lisäksi ostoksia tarvitaan kuitenkin näiden havaintojen toistamiseen ja lisäksi tarkastellaan havaittujen assosiaatioiden taustalla olevia mahdollisia biologisia mekanismeja. Tällaisten mekanismien tutkiminen saattaa antaa tuleville interventiotutkimuksille mahdollisuuden toimittaa meille paljon vakuuttavampaa näyttöä korkean unen korkean laadun arvosta dementian vaaraan. ”

Päivän uneliaisuus ja unen riittämättömyys dementialle.
Abstrakti

Tausta/tavoitteet:
Tarkastellaan assosiaatiota itseraportoitujen nukkumiskysymysten sekä dementian esiintyvyyden välillä yhteisöllisillä vanhuksilla.

Menetelmät:
1 041 yli 65 -vuotiaat osallistujat katsoivat pitkittäisesti. Unihäiriöt arvioitiin hyödyntämällä Rand Medical Results -tutkimusta SUNNISUUNNAA, joissa tutkittiin unihäiriöitä, kuorsausta, nukkua hengityksessä tai päänsärkyllä, unen riittävyydellä ja unihäiriöllä. Cox -regressioanalyysiä käytettiin tarkastelemaan unen ongelmien välistä yhteyttä sekä vaaraa esiintymisdementialle. Ikä, sukupuoli, koulutus, etnisyys, apoe- 4, aivohalvaus, sydänsairaus, verenpaine, diabetes sekä ahdistus sisällytettiin muuttujiksi.

Tulokset:
Yli 3 vuoden seurannassa 966 (92,8%) osallistujaa pysyi määrittelemättä, kun taas 78 (7,2%) perusti dementiaa. Oikaistamattomissa malleissa unta riittämättömyys (‘Hanki tarvitsemasi unen määrä’) alustavassa SEE: ssä liittyi lisääntyneeseen esiintymisdementian vaaraan (HR = 1,20; 95% CI 1,02-1,42; P = 0,027). Kaikkien kovariaattien säätäminen, lisääntynyt esiintymisdementiavaaraa liittyi edelleen unen riittämättömyyteen (HR = 1,20; 95% CI 1,01-1,42; p = 0,040), päiväaikaan mennessä (“on vaikeuksia pysyä hereillä päivän aikana ‘) (HR = 1,24; 95% CI 1,00-1,54; P = 0,047).

Päätelmä:
Tuloksemme viittaavat siihen, että unen riittämättömyys ja tehostettu päiväsaikaan uneliaisuus ovat dementian vaara -näkökohtia vanhemmilla aikuisilla, riippumatta väestörakenteesta ja tieteellisistä tekijöistä.

PMID: 26273244 PMCID: PMC4521063 doi: 10.1159/000431311 [PubMed]

Lähde:

Leave a Reply

Your email address will not be published.